Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΘΡΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English Russian
Αναζήτηση
 
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Αποστολές & επιστροφές
Όροι ασφάλειας
Όροι χρήσεως
Cookies
Προστασία προσωπικών δεδομένων
bleft3
bleft4
bleft7
bleft8
 
ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 

ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Το παρόν κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «HOLISTIC LIFE» τον Ιούνιο του 2005
 
Ο συγγραφέας του άρθρου και ομοιοπαθητικός ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ (DIHom., Fellow BIHom.) είναι επίσης συγγραφέας 12 βιβλίων Ομοιοπαθητικής. Ανάμεσά τους είναι και το 1300 σελίδων βιβλίο αναφοράς «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ», με το οποίο ήδη εργάζονται καθημερινά εκατοντάδες Έλληνες ομοιοπαθητικοί. Έχει δημιουργήσει τον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» και τις εκδόσεις Ομοιοπαθητικής ALTER-SIMILIA με περισσότερα από 60 βιβλία και CD-ROMs Ομοιοπαθητικής.
Οι πληροφορίες του άρθρου αποτελούν μέρος των σεμιναρίων Ομοιοπαθητικής του Λύσανδρου Μυγιάκη στα οποία τα θέματα αναλύονται πολύ περισσότερο, με δοσολογίες, προτεινόμενες δυναμοποιήσεις κλπ.
 
Είναι γνωστό ότι η Ομοιοπαθητική είναι ένα ολιστικό θεραπευτικό ζήτημα και όταν λέμε αυτή τη λέξη δεν την αναφέρουμε χωρίς κάποιο λόγο. Στην Ομοιοπαθητική για τον χρόνιο ασθενή που δίδαξε ο άνθρωπος που την εμπ­νεύστηκε ο Χάνεμαν, βλέπουμε το δάσος και δεν εστιαζόμαστε εξαρχής στο δένδρο. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το παραμελούμε! Ίσα ίσα που το φρο­ντίζουμε καλύτερα.
 
Είναι το σύνολο του νοσούντος ανθρώπου που πρέπει να θεραπευθεί. Αρ­χικά το σύνολο και κατόπιν επαγωγικά τα επιμέρους τμήματά του. Αυτό ισ­χύει για τον χρόνιο ασθενή. Στον ασθενή με οξύ πρόβλημα υγείας εστιαζό­μα­στε άμεσα σε αυτό, δηλαδή στο σύνδρομο των 5 – 10 συμπτωμάτων που απο­τελούν το οξύ του πρόβλημα.
 
Ωστόσο υπάρχουν διάφοροι τρόποι ομοιοπαθητικής συνταγογράφησης. Ένας από τους βασικότερους είναι ο αιτιολογικός και αιτίες σύμφωνα με την Ομοιοπαθητική θεώρηση είναι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να πυροδο­τήσουν την νοσηρή κατάσταση. Ανάμεσά τους υψηλό βαθμό κατέχουν διάφο­ρες ψυχολογικές καταστάσεις, όπως ο θυμός, ο τρόμος, η αγανάκτηση, η ερωτική απογοήτευση, α αναστάτωση, κλπ. Όταν κάτι τέτοιο υπήρξε πολύ έντονο και έχει «γράψει» στον οργανισμό του ατόμου τότε η θεραπεία του χρόνιου ασθενούς μπορεί να αρχίσει από εκεί έστω κι αν έχουν περάσει χρό­νια από το συμβάν.
 
Η ιδιοσυγκρασιακή συνταγογράφηση είναι από τις πλέον σημαντικές α­φού λαμβάνεται υπόψη η πλήρης ιδιοσυγκρασιακή κατάσταση του συγκεκρι­μένου ασθενούς με έναν τρόπο τόσο πλήρη που δεν υφίσταται στην ακαδη­μαϊκή ιατρική. Για να γίνει σωστά λαμβάνονται λεπτομερείς πληροφορίες για πάρα πολλά πράγματα, τις διατροφικές συνήθειες, την ανταπόκριση του ασθενούς στις συνθήκες του καιρού, τον ύπνο, την σεξουαλικότητά του κλπ. Όλα αυτά μαζί με τα συγκεκριμένα προβλήματα που παρουσιάζει δείχνουν ένα φάρμακο που έχει πολυποίκιλη ευεργετική επίδραση στον ασθενή. Για να συνταγογραφεί κάποιος έτσι χρειάζεται υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και πείρας.
 
Μια άλλη είναι η λεγόμενη παθολογική συνταγογράφηση: Στο ομοιοπαθη­τικό λεξικό των συμπτωμάτων και φαρμάκων, το γνωστό repertory κατα­γράφονται πολλές ασθένειες με το όνομά τους. Ωστόσο ο έμπειρος ομοιοπα­θητικός γνωρίζει ότι αυτές οι συγκεκριμένες πληροφορίες στα λήμματα (rubrics) των ασθενειών είναι μoνάχα ενδεικτικές αφού οι διάφοροι ασθενείς μπορεί να εκδηλώσουν την συγκεκριμένη ασθένεια με πάρα πολλούς τρό­πους, δηλαδή με μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων και επομένως ο καθένας τους να χρειασθεί ένα μόνο από πάρα πολλά φάρμακα. Ένας άλλος ίσως χρειασθεί άλλο φάρμακο.   
 
Για παράδειγμα στο λήμμα «ΑΡΤΗΡΙΤΙΔΑ» αναφέρονται οκτώ ομοιοπαθητικά φάρμακα. Εάν όμως νομίζουμε ότι μόνο με αυτά μπορεί να έχουμε κάποια θετική παρέμβαση στο σύνολο των δεκάδων ανθρώπινων ιδιοσυγκρασιών που συμβαίνει να έχουν αναπτύξει την αρτηρίτιδα τότε κάνουμε λάθος.
 
Ο ασθενής για διάφορους λόγους  - που δεν γίνεται να αναφερθούν εδώ από έλλειψη χώρου - μπορεί να πρέπει να λάβει ένα άλλο φάρμακο εκτός των οκτώ αναφερομένων και αυτό θα πρέπει αναγκαστικά να είναι το ιδιο­συγκρασιακό. Διαφορετικά πως θα μπορέσουμε να ξέρουμε ποιο ακριβώς θα είναι αυτό το φάρμακο; Θα δώσουμε μίγματα εφαρμόζοντας «ομοιοπαθη­τική» πολυφαρμακία; Και εάν το κάνουμε, τότε πως θα ξέρουμε ποιο από αυτά προκάλεσε το αποτέλεσμα, ώστε στην συνέχεια να γνωρίζουμε πως θα συνεχίσουμε την θεραπεία με επιστημονικό και όχι εμπειρικό τρόπο;
 
Επομένως το όμοιο φάρμακο που δίδεται στον χρόνιο ασθενή πολύ συχνά θα πρέπει να είναι ένα, το ιδιοσυγκρασιακό, αφού μια και μόνο μια είναι η δονητική θεραπευτική ενέργεια που χρειάζεται ο ασθενής, δηλαδή η όμοια προς αυτόν. Αυτό εξάλλου δεν λέει και η απλή λογική;
 
Το ομοιοπαθητικό repertory παρόλο που έχει τεράστιες σε όγκο πλη­ροφορίες είναι μονάχα ενδεικτικό προκειμένου περί «παθολογικών» κατα­στάσεων, (με την εννοιολογική απόχρωση που αποδίδουν οι Άγγλοι στον ιατρικό όρο pathology), δηλαδή για καταστάσεις με οργανικές βλάβες. Από μια άποψη η παρουσία αυτών των λημμάτων (rubrics) έχει γίνει πρόξενος παρεξηγήσεων και έχει κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.
 
Είναι γνωστό ότι οι οργανικές βλάβες δεν είναι αναστρέψιμες. Είναι επίσης γνωστό ότι οι αποδείξεις των ομοιοπαθητικών φαρμάκων, δηλαδή τα λεγόμενα provings, δεν διεξήχθησαν ποτέ μέχρι του σημείου των παθολο­γικών βλαβών. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να υπάρ­χει μεγάλη επιφυλακτικότητα για την λεγόμενη «παθολογική» συνταγογρά­φηση βάσει του repertory. Αυτό φυσικά είναι ένα ανεκτίμητο βιβλίο εργα­λείο για άλλα περιστατικά.
 
H σωστή Ομοιοπαθητική εφαρμόζεται στους χρόνιους ασθενείς κυρίως σε επίπεδο αιτιολογίας ή ιδιοσυγκρασίας με προσεκτική λήψη του ιστορικού τους και με υψηλού επιπέδου ανάλυση της ολότητας (totality) των συμπτω­μάτων τους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε ουσιαστικά αποτελέ­σματα σε βάθος. Η Ομοιοπαθητική είναι πάντα μια επιστήμη αλλά και τέχνη με θεραπευτικούς νόμους και υψηλή τεχνική.
 
Φυσικά σε ορισμένα περιστατικά χρόνιων ασθενών με οργανικές παθή­σεις, υπάρχει πάντα η επιλεκτική ανακουφιστική δυνατότητα της προσεκτι­κής χορήγησης χαμηλών ομοιοπαθητικών δυναμοποιήσεων, μέσα στα πλαί­σια του συστήματος που οι Γάλλοι ονομάζουν «drainage», δηλαδή «παρο­χέτευση». Αυτό όμως δεν θα πρέπει για κανένα λόγο να υποκαταστήσει συ­στηματικά και μακροχρόνια την προσεκτική ιδιοσυγκρασιακή συνταγογρά­φηση γιατί τότε το μόνο που γίνεται είναι μια «αλλοπαθητική ομοιοπαθη­τική», εάν επιτρέπεται μια τόσο αδόκιμη αλλά ωστόσο παραστατική έκ­φραση.   
 
Το να χορηγούμε επί μήνες ή χρόνια 5, 10 ή και 40 ομοιοπαθητικά φάρ­μακα ταυτόχρονα κάθε ημέρα δεν είναι το είδος της θεραπείας που θα βοη­θήσει και θα ευεργετήσει τον ασθενή σε βάθος. Η μόνη υποχρέωση του θεράποντος θα πρέπει να είναι πάντα η κατά το δυνατόν ταχεία και σε βάθος επίλυση των προβλημάτων υγείας των ασθενών.
 
Για συμμετοχές στα σεμινάρια, παραγγελίες βιβλίων Ομοιοπαθητικής ή για θεραπευτικές συνεδρίες Ομοιοπαθητικής στις οποίες προίσταται ο Λύσανδρος Μυγιάκης σε συνεργασία με την ιατρική του ομάδα, επικοινωνήστε στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» στα τηλέφωνα:
210 – 76 43 963 και 6978 – 87 59 28

 

 

Πίσω
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
  Άρθρα Περισσότερα
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΒΑΤΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΗΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΦΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ: ΜΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  Νέα Προϊόντα Περισσότερα
Banner Δεξί 1
  Προτείνουμε για Εσάς Περισσότερα
Banner Δεξί 2
bright6
bright7
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.