Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΘΡΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English Russian
Αναζήτηση
 
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Αποστολές & επιστροφές
Όροι ασφάλειας
Όροι χρήσεως
Cookies
Προστασία προσωπικών δεδομένων
bleft3
bleft4
bleft7
bleft8
 
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY
 

 TΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORYΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ»

ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΜΥΓΙΑΚΗ: «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ»
Βιβλίο 1300 σελίδων. Έκδοση 1.1    ISBN: 960-88064-4-5
Ο ομοιοπαθητικός ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ (DIHom., FellowBIHom.) είναι συγγραφέας 12 βιβλίων Ομοιοπαθητικής, μεταξύ των οποίων και το 1300 σελίδων βιβλίο αναφοράς «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ», με το οποίο ήδη εργάζονται καθημερινά εκατοντάδες Έλληνες ομοιοπαθητικοί. Έχει δημιουργήσει τον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» και τις εκδόσεις Ομοιοπαθητικής ALTER-SIMILIA με περισσότερα από 60 βιβλία και CD-ROMs Ομοιοπαθητικής.
 
To«ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» αποτελεί προϊόν μακρο­χρόνιας κι επίμοχθης συγγραφικής προσπάθειας. Με τα διάφορα συπτωματολόγια (repertories) ασχολούμαι από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ομοιοπαθητική δεν μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς την συμπυ­κνω­μένη γνώση που μας πα­ρέχουν αυτά τα βι­βλία. Το πρώτο μου Repertory ήταν το κλασσικό Repertory του James Tyler Kent. Λίγο αργότερα, όταν μου έγιναν φανερές οι ελλείψεις του, αγόρασα ένα όμοιο αλλά μεγαλύτερου μεγέθους στο οποίο άρχισα να συμπληρώνω προσθήκες σε φάρμακα αλλά και σε λήμματα από τους Barthel., Boger, Clarke., Γ. Βυθούλκα, Dockx & Kokelenberg, Lippe., Phatak, κλπ.
 
Μετά από μερικά χρόνια ανακάλυψα το Kents Final General Repertory, δηλαδή το κλασσικό repertory του James Tyler Kent, αναθεωρημένο όμως από τους Dr. Pierre Schmidt και Diwan Harish Chand. Και με αυτό το έργο εργάσθηκα κάποιο διάστημα, προσθέτοντας και πάλι υπομονετικά στο αντίτυπο που είχα διάφορα φάρμακα και λήμματα.
 
Στο μεταξύ είχα αρχίσει να συσσωρεύω στην βιβλιοθήκη μου διάφορα ομοιοπαθητικά βιβλία σε τόμους αγορασμένους από τις Η.Π.Α. τις Ινδίες, την Αγγλία κλπ. Αρκετά από αυτά ήταν repertories. Με τον καιρό απέκτησα τη συνήθεια να αγοράζω κάθε καινούριο Repertory, ή ενδιαφέρον ομοιοπαθη­τικό βιβλίο που υπέπιπτε στην αντίληψή μου.
Έτσι μεταξύ άλλων (π.χ. θεματικών repertories), προμηθεύτηκα το τρί­τομο Synthetic Repertory του Barthel, το Homeopathic Medical Repertory του Murphy, το Concise Repertory του Phatak, το Clinical Repertory του Clarke, αργότερα το Synthesis, τουλάχιστον σε δύο εκδόσεις του και τέλος το CompleteRepertory.
 
Η εκτενής ενασχόλησή μου με αυτά τα βιβλία με οδήγησε στο συμπέ­ρασμα ότι δεν υπάρχει κάποιο καθολικής χρήσης ή πληρότητας repertory αλλά ότι στην πραγματικότητα το ένα συμπληρώνει το άλλο. Τα τελευταία χρόνια, με το Synthesis και το Complete Repertory, έγιναν κάποιες πολύ καλές προσπάθειες για να έχουμε στη διάθεσή μας επιτέλους ορισμένα σύγχρονα, ισχυρά και αξιόπιστα εργαλεία για την καθημερινή εργασία που όμως είναι γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.
 
Όταν άρχισα να συγγράφω «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙ­ΚΗΣ» αντιλήφθηκα ότι στην πραγματικότητα ακόμη και το Synthesis με τις 1912 σελίδες του δεν είναι ολοκληρωτικά πλήρες όπως εξάλλου δεν είναι πλήρες ούτε και το Complete Repertory με τις 2800 σελίδες του. Έτσι αναπόφευκτα θα πρέπει από καιρού σε καιρό να εμπλουτίζουμε τα βιβλία μας με καινούριες, αλλά βέβαια αξιόπιστες πληροφορίες. Όσο αφορά τα repertories αυτές οι καινούριες πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από καινούρια provings είτε από δια­σταυρούμενες στην επιβεβαίωσή τους κλινι­κές παρατηρήσεις αξιόπιστων συγγραφέων. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ομοιοπαθητική Materia Medica με τα 3600 περίπου φάρμακά της συνεχίζει να αναπτύσσεται.
 
Επίσης εργαζόμενος με το Synthesis, με το Complete Repertory και με το Repertory του Murphy, με έκπληξή μου ανακάλυψα ότι σε αυτά δεν υπήρχαν όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στο Repertory του Boericke. Έτσι, αφού μεταξύ άλλων εργάσθηκα και με αυτά – που αποτελούν την καλύτερη πιστεύω σύγχρονη βιβλιογραφική συνεισφορά στον τομέα των ομοιοπαθη­τικών repertories – θεωρώ ότι με τον συνδυασμό των πληροφο­ριών τους αλλά επίσης και με προσθήκες από διάφορα άλλα βιβλία μπορού­με να έχουμε το καλύτερο κατά το δυνατόν αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώς έγινε κατά τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου. 
 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα για «ΤΟ ΕΛΛΗ­ΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ»:
Η ιδέα για την πραγματοποίησή του υπήρχε στο νου μου πολύ καιρό. Τα τελευταία δέκα χρόνια μετά από εξαντλητική καταγραφή των λημμάτων των ομοιοπαθητικών συμπτωμάτων και των φαρμάκων που αντιστοιχούν σε αυτά με ένα καινούριο και πλήρη τρόπο, επιτελέστηκε και η συγγραφή του.
 
Στην πορεία της συγγραφής, μου έγινε αντιληπτό ότι εκείνο που λείπει από τον Έλληνα ομοιοπαθητικό στην πραγματικότητα είναι ένα εύχρηστο και πλήρες, αξιόπιστο repertory για την καθημερινή εργασία. Ένα τέτοιο βιβλίο ίσως να μην περιέχει αναγκαστικά όλα τα λήμματα που έχουν τα πολυσέλιδα βιβλία μας αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να καλύπτει όλα τα απαραίτητα. Τελικά βέβαια το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έγινε και αυτό πολυσέλιδο, προς όφελος φυσικά του σκοπού που εξυπηρετεί η συγγραφή του!
 
Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο που θα κάλυπτε τις καθημερινές ανάγκες σε θέματα ανάλυσης του περιστατικού με τη βοήθεια του Repertory, θα έπρεπε να είναι γραμμένο με έναν καινούριο, σύγχρονο τρόπο που θα το καθιστούσε απολύτως εύχρηστο. Επίσης θα έπρεπε να περιέχει όλα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που σήμερα είναι γνωστό ότι υπάρχουν στα συγκεκριμένα λήμματα των συμπτωμάτων. Αυτό ακριβώς έγινε στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ».
 
Επίσης είναι αλήθεια ότι κατά έναν παράξενο τρόπο τα παραδοσιακά repertories έχουν με τον καιρό αποβεί δύσχρηστα σε αντίθεση με αυτό που θα έπρεπε να είναι, δηλαδή λεξικά εύκολης ανεύρεσης των συμπτωμάτων και των φαρμάκων που αντιστοιχούν σε αυτά. Αυτό το γεγονός δυστυχώς έχει τον δικό του αντίκτυπο στους αρχάριους κυρίως ομοιο­παθητικούς και κάποιες φορές μπορεί να τους οδηγήσει σε απογοήτευση είτε και σε εγκα­τάλειψη της Ομοιοπαθητικής.
 
Η ταξινόμηση των λημμάτων των συμπτωμάτων που ακολούθησα στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» είναι αλφαβητική. Τέτοια ταξινό­μηση των λημμά­των προϋπήρχε βασικά στο Concise Repertory του Phatak και σε ένα μικρό Repertory του Sankaran. Αλφαβητική ταξινόμηση επίσης έχει υπάρξει και στο Clinical Repertory του John Clarke. Ωστόσο εκείνες οι προσπάθειες θεωρώ ότι ήταν αρκετά περιορισμένες. Επομένως χρειαζόταν κάτι πολύ πιο ολοκληρωμένο και φυσικά γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.
 
Η αλφαβητική ταξινόμηση επιλέχθηκε επειδή βοηθάει πάρα πολύ στην άμεση ανεύρεση του συμπτώματος που ερευνούμε. Αυτή η ταξινόμηση κατά την συγγραφή του έργου αποδείχθηκε ότι είχε πολλά θετικά. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε ακολουθίες λημμάτων με τα συμπτώματα που υπάρχουν στα διάφορα όργανα. Για παράδειγμα υπάρχουν 26 λήμματα με συμπτώματα που αφορούν τη ΜΗΤΡΑ τα οποία καταγράφονται το ένα μετά το άλλο και με τα φάρμακά τους.
 
Έτσι ο αναγνώστης μπορεί μέσα σ’ ορισμένες σελίδες να μελετήσει όλα τα πιθανά συμπτώματα αυτού του οργάνου και εκτός των άλλων να απο­κτήσει και μια ουσιαστικότερη άποψη για την παθολογία του αλλά και για τα φάρμακα που το καλύπτουν. Προσωπικά κατά την συγγραφή του βιβλίου ανακάλυψα με ευχαρίστηση ότι αυτή η ταξινόμηση με βοηθούσε να έχω μια καλύτερη εικόνα των διαφόρων προβλημάτων των οργάνων και των συμπτωμάτων που υπάρχουν καταγραμμένα στο repertory για το κάθε συγκεκριμένο όργανο.
 
Σε ολόκληρο λοιπόν το βιβλίο δόθηκε μια ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη καταγραφή των συμπτωμάτων των διαφόρων οργάνων. Έτσι, εάν μας ενδια­φέρει το σύμπτωμα «Πόνος στη μήτρα» θα πρέπει να ψάξουμε στο λήμμα «ΜΗΤΡΑ, ΠΟΝΟΣ». Κατά τη συγγραφή του βιβλίου έθετα συνεχώς τον εαυτό μου στη θέση εκείνου ο οποίος ερευνά μέσα στο βιβλίο για να ανακαλύψει άμεσα αυτό που ψάχνει. Επομένως η καταγραφή σε μεγάλο βαθμό έγινε και με αυτόν τον γνώμονα. Συνήθως ένα σύμπτωμα περιέχει μια ή δύο λέξεις κλειδιά. Ο αναγνώστης θα πρέπει να το αναζητήσει μέσα στην αλφαβητική ταξινόμηση του βιβλίου σε μια από αυτές τις δύο λέξεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που μόλις αναφέρθηκε.
 
Από θεωρητική άποψη στο ιδιοσυγκρασιακό επίπεδο συνταγογράφησης την ολότητα του ασθενούς αποτελούν κυρίως τα νοητικά, τα γενικά συμπτώματα (generals), καθώς και τα συμπτώματα που αφορούν τις διατροφικές προτιμήσεις του ασθενούς, τις απέχθειες και δυσανεξίες, το πόσο νερό πίνει, την σεξουαλικότητα, τον ύπνο, την περίοδο της γυναίκας.
Στον συντριπτικό αριθμό των περιστατικών αυτές οι πληροφορίες επαρ­κούν για την ανεύρεση του όμοιου φαρμάκου και αυτό επίσης επιτυγχάνεται και με «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ»το οποίο τις περιέχει πλήρως.
 
Επίσης στο παρόν βιβλίο θα βρούμε να καταγράφονται στα λήμματα πολύ περισσότερα ομοιοπαθητικά φάρμακα από ότι υπήρχαν στα παλαιότερα repertories. Για παράδειγμα, στο κλασσικό repertory του J.T. Kent, το λήμμα ΣΥΜΠΑΣΧΕΙ (Sympathetic) περιέχει 15 ομοιοπαθητικά φάρμακα, ενώ στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» θα βρούμε να καταγράφονται 42 ομοιοπαθητικά φάρμακα, δηλαδή σχεδόν τρεις φορές περισσότερα.
 
Επίσης στο λήμμα ΓΛΩΣΣΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ (Mappedtongue) ο Kent καταγράφει 15 φάρμακα ενώ στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ» καταγράφονται 44. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα συχνά παρουσιαζόμενα συμπτώματα.
 
Στο παρόν βιβλίο όπως είναι φυσικό υπάρχουν καταγραμμένα με τα φάρμακά τους εκατοντάδες λήμματα (rubrics) συμπτωμάτων με τα καταγραμμένα φάρμακά τους. Στο τέλος του τίτλου του κάθε λήμματος, μέσα σε παρένθεση, καταγράφεται επίσης και ο αριθμός των φαρμάκων. Εάν αυτές οι καταγραφές δεν επαρκούν για να βρεθεί κάποιο σύμπτωμα ενός ασθενούς μας τότε φυσικά αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί στα πολυσέλιδα βιβλία αναφοράς που διαθέτει η ομοιοπαθητική βιβλιογραφία μας και τα οποία κατά το δυνατόν δεν θα πρέπει να απουσιάζουν από την προσω­πική ομοιοπαθητική μας βιβλιοθήκη.
 
Ακόμη στο παρόν βιβλίο όλα τα λήμματα έχουν καταγραφεί και με την αγγλική ονομασία τους. Αυτό έχει γίνει με τον σκοπό να διευκολύνει τον αρχάριο κυρίως ομοιο­παθητικό στην εξοικείωση του με την ομοιοπαθητική ιατρική ορολογία. Επίσης έγινε και με τον σκοπό της διευκόλυνσης των πλέον προχωρημένων στην εργασία της ανάλυσης των συμπτωμάτων με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 
Οποιοσδήποτε, όσο καλά και εάν κατέχει την αγγλική γλώσσα, κάποια στιγμή μπορεί να ξεχάσει πως ονομάζεται στα αγγλικά μια ασθένεια ή πως καταγράφεται στα διάφορα repertories κάποιο σύμπτωμα στην αγγλική γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που έχει να κάνει είναι να ερευ­νήσει στο παρόν βιβλίο την ελληνική ονομασία του συμπτώματος και θα βρει δίπλα καταγραμμένη και την αγγλική.
 
Στο βιβλίο επίσης έχουν προστεθεί δύο εργασίες, μια του Kent και μια του Roberts για την ανάλυση των συμπτωμάτων του ασθενούς με βιβλία αυ­τού του είδους.
 
Στο τέλος του βιβλίου ο αναγνώστης θα βρει επίσης κι έναν πλήρη κατάλογο των συντομογραφιών των ομοιοπαθητικών φαρμάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο βιβλίο.
 
Επίσης προστέθηκε και μια βιβλιογραφία των διαφόρων βιβλίων (π.χ. repertories κλπ.) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την συγγραφή αλλά και προς ενημέρωση του αναγνώστη σε θέματα που αφορούν τα συμπτωματολόγια είτε την ανάλυση του περιστατικού με την βοήθειά τους.
 
Επίσης για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση της εργασίας του ομοιο­παθητικού με ένα μόνο εγχειρίδιο, έχουν προστεθεί και «ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡ­ΜΑΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ». Εκεί υπάρχουν τα συμπληρωμα­τικά φάρμα­κα, τα φάρμακα που ακολου­θούν καλά, τα αντίδοτα και τα ασύμ­βατα.
 
Παραδίδω λοιπόν στους συναδέλφους αυτό το πολυαναμενόμενο έργο ελπίζοντας ότι θα τους φανεί πολύ χρήσιμο στην καθημερινή εργασία τους. Όπως είναι φυσικό το παρόν έργο από τη φύση του έχει ανάγκη ανα­θεωρήσεων και επαυξήσεων της ύλης του. Υπάρχει η πρόθεση και ο προ­γραμματισμός κάθε δύο με τρία χρόνια να εκδίδεται μια νεότερη κι επαυ­ξημένη έκδοσή του. Στο μεταξύ θα χαρώ πολύ εάν οι συνάδελφοι θελήσουν να μου στείλουν τα οποιαδήποτε σχόλιά τους στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
 
Για συμμετοχές στα σεμινάρια, παραγγελίες βιβλίων Ομοιοπαθητικής ή για θεραπευτικές συνεδρίες Ομοιοπαθητικής στις οποίες προίσταται ο Λύσανδρος Μυγιάκης σε συνεργασία με την ιατρική του ομάδα, επικοινωνήστε στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» στα τηλέφωνα:
210 – 76 43 963 και 6978 – 87 59 28
 
 

 

Πίσω
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
  Άρθρα Περισσότερα
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΒΑΤΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΗΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΦΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ: ΜΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  Νέα Προϊόντα Περισσότερα
Banner Δεξί 1
  Προτείνουμε για Εσάς Περισσότερα
Banner Δεξί 2
bright6
bright7
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.