Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΘΡΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English Russian
Αναζήτηση
 
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Αποστολές & επιστροφές
Όροι ασφάλειας
Όροι χρήσεως
Cookies
Προστασία προσωπικών δεδομένων
bleft3
bleft4
bleft7
bleft8
 
ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
 
 
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ...

Ο συγγραφέας του άρθρου και ομοιοπαθητικός ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ (DIHom., Fellow BIHom.) είναι επίσης συγγραφέας 12 βιβλίων Ομοιοπαθητικής. Ανάμεσά τους είναι και το 1300 σελίδων βιβλίο αναφοράς «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ», με το οποίο ήδη εργάζονται καθημερινά εκατοντάδες Έλληνες ομοιοπαθητικοί. Έχει δημιουργήσει τον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» και τις εκδόσεις Ομοιοπαθητικής ALTER-SIMILIA με περισσότερα από 60 βιβλία και CD-ROMs Ομοιοπαθητικής. Οι πληροφορίες του άρθρου αποτελούν μέρος των σεμιναρίων Ομοιοπαθητικής του Λύσανδρου Μυγιάκη στα οποία τα θέματα αναλύονται πολύ περισσότερο, με δοσολογίες, προτεινόμενες δυναμοποιήσεις κλπ.

Κατά την διερεύνηση του ασθενούς των χρόνιων περιστατι­κών συχνά συμβαίνει να μας αναφέρει ότι η αρχή του προβλήματός του υπήρξε μια οξεία ασθένεια. Μάλιστα αναφέρεται σε αυτήν λέγοντας:
«Μετά από την εποχή που έπαθα ιλαρά (είτε διφθερίτιδα ή οτιδή­ποτε άλλο) δεν ένιωσα ποτέ ξανά αληθινά καλά. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι αξιοσημείωτο πόσο συχνά μια δόση του αντιστοιχούντος σε αυτήν νοσώδους (κατά προτίμη­ση σε υψηλή δυναμοποίη­ση) ξεκινά την περίπτωση και την βάζει στο δρόμο της θεραπείας ή το λιγό­τερο στο δρόμο για μια σημαντική βελτίωση. Οι ενδείξεις για συμπλη­ρωματι­κά ομοιοπα­θητι­κά φάρμακα γίνονται καθαρότερες και η ανταπόκριση του α­σθενούς σε αυτά είναι περισσότερο έντονη».
(Charles E. Wheeler).
 
«Στην θεραπεία της χρόνιας ασθένειας, μια πληροφορία από το ιστορικό του ασθενούς δηλαδή ότι το άτομο πέ­ρασε μια ασυνήθιστα σοβαρή λοίμωξη και ύστερα, αμέσως μετά από ένα με­σοδιάστημα, έπαθε την χρόνια ασθέ­νεια, απαιτεί να σκεφθούμε να χορηγή­σουμε το κατάλληλο νοσώδες, π.χ. Diphthe­rinum, Scarlatinum, Morbilli­num, Streptococcinum, κλπ. Σύμφωνα με την εμπειρία μου αυτά τα νοσώδη που δεν αποδείχθηκαν (proved) σύμφωνα με τον γνωστό μας τρόπο μπορεί είτε να είναι εξαιρετικά απο­τελεσματικά είτε να μην δράσουν καθό­λου. Για αυτό τον λόγο συμβουλεύω στην πλειονότητα των περιστα­τι­κών να αρχίζουμε την θεραπεία με ομοιοπαθητικά φάρ­μα­κα που έχουν αποδειχθεί (proved), συμπεριλαμβανόμενων των νοσω­δών, όπως για παράδειγμα του Carcinosinum 200».
(D. Foubi­ster).
 
«Όταν ακούω για κάποιο παιδί, το οποίο μετά που έπαθε κάποιο shock ή τρόμαξε δεν είναι καλά, πάντοτε σκέπτομαι το Opium και με αυτό αναμένω μια πλήρη βελτίωση της νευρικής κα­τά­στασης μαζί με μια επιπρόσθετη σω­ματική βελτίωση».
(Dorothy Shepherd).
 
Pneumonococcinum 30, η οποία το θεράπευσε άμεσα από τη χορεία και έκανε την καρδιά του να λειτουργήσει ξανά σωστά».

«To Influenzinum είναι γνωστό ότι θεραπεύει άτομα που δεν αισθάνθη­καν καλά μετά από κάποια γρίπη που έπαθαν, έστω και εάν αυτή τους προ­σέβαλε πριν από χρόνια». (Dr. M. L. Tyler).

«Όταν κάποιος ασθενής σας πει ότι δεν έχει αισθανθεί ποτέ κα­λά μετά που έπαθε ένα σοβαρό έγκαυμα που μπορεί να έγινε και πριν από χρόνια χο­ρηγήστε του Causticum».
(Eli G. Jones).
 
To Parotidinum 30 δηλαδή το νοσώδες της επιδημικής παρωτίτιδας, βοηθά εκείνα τα περιστατικά στα οποία η κακή υγεία των ασθενών οφείλεται σε μια σοβαρή προσβολή επιδημικής παρωτίτιδας. Μερικοί παρατηρητικοί ασθενείς θα σας πουν:
 
«Δεν αισθάνθηκα ποτέ καλά μετά από εκείνη την παρωτίτιδα που έπαθα πριν από χρόνια. Είχα προβλήματα των ωοθηκών, προβλήματα νευρικής φύσης, ή φλεγμονή των όρχεων».
 
Αυτό το νοσώδες όταν χορηγείται σε δυναμοποίηση 30 ή 200 και σε μεσοδιαστήματα των 10 ή 14 ημερών θα κάνει πολλά για να επαναφέρει αυ­τούς τους ανθρώπους στο δρόμο της ανάνη­ψης.
(Dorothy Shepherd).
 
Μια ένδειξη πρωταρχικής σημασίας είναι όταν την αρχή της χρόνιας ασθένειας την σηματοδοτεί μια οξεία ασθένεια. Για παράδειγμα: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ καλά μετά από την ιλαρά».
Από αυτή την άποψη η πρώτη μου εμπειρία με το Morbillinum με εντυ­πωσίασε. Ένα κορίτσι εννέα ετών προσήλθε με ιστορικό βήχα διάρ­κειας δύο ετών μετά από μια ιλαρά από την οποία είχε προσβληθεί. Ήταν εκτός σχο­λείου τον περισσότερο καιρό αυτών των δύο ετών, έχανε βάρος και γενικά ήταν εξαντλημένο. Υποψιάσθηκα την φυματίωση και παραπέμφθηκε σε ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου για πλήρεις εξετάσεις, ακτινογρα­φίες, δερματικά tests, εξέταση πτυέλου. Ωστόσο όλες οι εξετάσεις ήταν αρνητικές. Η Drosera και το Carbo vegetabilis την βοήθησαν αλλά το Mor­billi­num έδρασε απίστευτα! Μέσα σε ένα μήνα επέστρεψε στο σχο­λείο της, το οποίο παρακολουθούσε κανονικά τους επόμενους 14 μήνες. Υπήρξαν μόνο δύο ελαφριές υποτροπές, για τις οποίες όμως δεν χρειάσθηκε να μείνει σπίτι. Το Morbillinum επαναλήφθηκε μια φορά, έξι μήνες μετά από την πρώτη δόση. Η ασθενής έβαλε βάρος και φαινόταν εξαιρετικά καλά.
(D. Foubister).
 
«Τι θα πρέπει να κάνουμε άραγε σε ασθενείς με νεφρίτιδα μετά από ο­στρακιά; Γιατί τάχα να μην δοκιμάσουμε να χορηγήσουμε Scarlatinum σε τέτοιους ασθενείς με νεφρίτιδα; Δηλαδή ιδιαίτερα σε όσους είχαν για κάποιο χρονικό διάστημα προσβληθεί από την οστρακιά».
(Dr. M. L. Tyler).
 
Στην Ομοιοπαθητική υπάρχουν καταστάσεις που ασκούν μια βαθιά επί­δραση στον ασθενή ο οποίος μπορεί να εμφανισθεί έστω και μετά από χρό­νια από κάποια συμβάν και να αναφέρει ότι:
«Γιατρέ μου δεν ένιωσα ποτέ ξανά καλά μετά από…».
Παρακάτω αναφέρονται αλφαβητικά αυτές οι καταστάσεις μαζί με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που αντιστοιχούν σε αυτές.
 
Αέρα ζεστό, που εισέπνευσε από φωτιά (σε σιδηρουργείο, στο μα­γεί­ρεμα): Carbo vegetabilis.
Αποβολή, μετά από, του εμβρύου: Sepia.
Ασθένεια της παιδικής ηλικίας: Sulphur, Psorinum.
Αυγά χαλασμένα: Carbo vegetabilis.
Αϋπνία από, ξενύχτι από την τηλεόραση κλπ. (night watching): Cocculus.
Βροχή, τον πότισε μέχρι το κόκαλο: Phosphorus, Sepia, Rhus toxico­dendron.
Γρίπη, μετά από: Gelsemium, Carbo vegetabilis, Psorinum.
Δάγκωμα εμβολιασμένου σκύλου: Lyssinum.
Διάστρεμμα, χρόνιες συνέπειες: Strontium carbonicum.
Δηλητηρίαση από χαλασμένο φαγητό: Arsenicum album, Pyrogen.
Εγκαύματα: Causticum.
Εμβολιασμός, μετά από: Antimonium tartaricum (όταν η Thuja απο­τυγ­χάνει και η Silica δεν ενδείκνυται).
Εμμηνόπαυση, μετά από: Lachesis.
Εξαντλητικές ασθένειες: Carbo vegetabilis, China, Phosphorus, Psori­num, Selenium.
Εφηβεία: Pulsatilla.
Ηλεκτροσόκ: Morphinum.
Ηλίαση, χρόνιες συνέπειές της (πονοκέφαλος σε ζεστό καιρό): Nat­rum carbonicum.
Ηπατίτιδα: Phosphorus, Psorinum.
Θλίψη, από τον θάνατο αγαπημένων προσώπων: Ignatia, Natrum muria­ticum.
Θυμό καταπιεσμένο, κατακρατημένη δυσαρέσκεια: Aurum, Ipeca­cuanha,
Ιδρώτας ποδιών, καταπίεσή του, μετά από: Baryta carbonica, Silica.
Ιλαρά, σοβαρή προσβολή, μετά από: Tuberculinum, Carcinosinum.
Ιλαρά (άσθμα μετά από): Carbovegetabilis.
Καπνός, προβλήματα σε παιδιά μετά από κάπνισμα: Argentum nitri­cum, Arsenicum, Veratrum album.
Κοκίτης, σοβαρή προσβολή, μετά από: Tuberculinum, Carcinosinum.
Κρύα ποτά, ήπιε, όταν είχε παραζεσταθεί: Bellis perennis, Natrum car­bonicum.
Κακώσεις στο κεφάλι: Arnica, Hypericum, Natrum sulphuricum, Cicu­ta.
Κακώσεις στα μάτια: Symphytum, Hamamelis (σε φλεγμονή).
Κακώσεις στα νεύρα: Hypericum, Menyanthes (στα νεύρα των δοντιών).
Κακώσεις στα οστά: Hekla, Ruta, Symphytum, Calcarea phosphorica, Silica.
Κακώσεις στο περιόστεο: Symphytum, Ruta.
Καταπόνηση, ασυνήθιστη, νοητική: Argentum nitricum, Silica, Kali phosphoricum.
Καταπόνηση ελάχιστη, με την, παθαίνει διαστρέμματα, οίδημα της άρθρωσης: Ledum.
Καταπόνηση των ματιών (αϋπνία): Cuprum metallicum.
Κεντρίσματα εντόμων, δαγκώματα: Lachesis, Ledum.
Κεφάλι, βράχηκε: Bellis perennis, Rhus toxicodendron.
Μελέτη υπερβολική, τον κούρασε: Calcarea phosphorica, Natrum carbonicum, Phosphoric acid.
Μονοπυρήνωση: Cistus Canadensis, Carcinosin.
Μονοπυρήνωση χρόνια ή λιμνάζουσα: Natrum muriaticum, Psori­num.
Οροθεραπεία (serum therapy), καταπιέσεις από: Phosphorus, Pulsatilla, Sulphur, Psorinum, Thuja.
Οσμές δυνατές, μετά από: Phosphorus.
Πάγωσε όταν είχε παραζεσταθεί: Bryonia.
Πικρία (ταπείνωση), Θυμό: Staphysagria, Bryonia, Colocynthis.
Πνευμονία, μετά από: Sulphur, Carbo vegetabilis, Phosphorus, Tubercu­li­num, Psorinum. Kali carbonicum.
Σήκωσε κάτι, ζορίστηκε και έπαθε διάστρεμμα ή ζόρισμα: Carbo animalis, Calcarea, Rhus toxicodendron.
Τοκετό, μετά από: Sepia.
Τραύματα, χειρουργικά: Staphysagria.
Τυφοειδή: Psorinum, Carbo vegetabilis.
Φωτιά, από τη ζέστη της: Glonoinum.
Χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά: Staphysagria.
 
Για συμμετοχές στα σεμινάρια, παραγγελίες βιβλίων Ομοιοπαθητικής ή για θεραπευτικές συνεδρίες Ομοιοπαθητικής στις οποίες προίσταται ο Λύσανδρος Μυγιάκης σε συνεργασία με την ιατρική του ομάδα, επικοινωνήστε στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» στα τηλέφωνα:
210 – 76 43 963 και 6978 – 87 59 28
 

 

 

 

 

Πίσω
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
  Άρθρα Περισσότερα
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΒΑΤΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΗΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΦΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ: ΜΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  Νέα Προϊόντα Περισσότερα
Banner Δεξί 1
  Προτείνουμε για Εσάς Περισσότερα
Banner Δεξί 2
bright6
bright7
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.