Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΘΡΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English Russian
Αναζήτηση
 
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Αποστολές & επιστροφές
Όροι ασφάλειας
Όροι χρήσεως
Cookies
Προστασία προσωπικών δεδομένων
bleft3
bleft4
bleft7
bleft8
 
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
 

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

 Το άρθρο δημοσιεύθηκε πρώτη φορά στην εφημερίδα HOLISTIC LIFE τον Νοέμβριο 2005   

Ο συγγραφέας του άρθρου και ομοιοπαθητικός ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ (DIHom., Fellow BIHom.) είναι επίσης συγγραφέας 12 βιβλίων Ομοιοπαθητικής. Ανάμεσά τους είναι και το 1300 σελίδων βιβλίο αναφοράς «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ», με το οποίο ήδη εργάζονται καθημερινά εκατοντάδες Έλληνες ομοιοπαθητικοί. Έχει δημιουργήσει τον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» και τις εκδόσεις Ομοιοπαθητικής ALTER-SIMILIA με περισσότερα από 60 βιβλία και CD-ROMs Ομοιοπαθητικής.

Καθώς περνούν τα δίμηνα της εκδόσεων του «HOLISTIC LIFE» πιστεύω ότι αναπτύσσεται μια γόνιμη συζήτηση για την θέση της Ομοιοπαθητικής στην ελληνική κοινωνία. Στο περασμένο τεύχος διάβασα με μεγάλη προσοχή τα όσα ενδιαφέροντα κατέθεσαν οι κοι Γιώργος Λουκάς και Αλέξανδρος Τηλη­κίδης. Στο παρόν τεύχος ας μου επιτραπεί να πω και εγώ μερικές μόνο από τις απόψεις μου.
 
Σε ότι την αφορά φρονώ ότι μπροστά της βρίσκονται οι μεγάλες προκλή­σεις. Αυτή η θαυμάσια επιστήμη και υψηλή Τέχνη της θεραπείας θα πρέπει να προχωρήσει ακόμη παραπέρα. Οι θεραπευτικές δυνατότητες της είναι πολλές, αλλά για να αναδειχθούν έχει ανάγκη από ουσιαστικούς λειτουρ­γούς της. Ακόμη η Ομοιοπαθητική για να μπορέσει να εκδιπλώσει τις τερά­στιες θεραπευτικές δυνατότητές της δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα στείρο μηχανιστικό σύστημα, δηλαδή στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Εάν συμβεί αυτό θα είναι η αρχή του τέλους της.
 
Η Ομοιοπαθητική έχει τις καλύτερες δυνατότητες. Έχει ένα δικό της δυναμικό που χάρις σε αυτό μπορεί να προσελκύσει τους καλύτερους των θεραπόντων μέσα στα πλαίσια ενός συνεχώς διευρυνόμενου θεραπευτικού κινήματος μέσα στην κοινωνία.
 
Ο θεράπων θα πρέπει να στοχεύει πρώτα στη θεραπεία του εαυτού του και μετά στη συνολική θεραπεία της πλάσης που υποφέρει. Φυτά, ζώα και άνθρωποι θα πρέπει να δεχθούν την φροντίδα του. Αυτή θα είναι η αληθινά ολιστική θεραπεία που ευελπιστούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο ολιστικό ανθρώπινο συνειδησιακό επίπεδο που δεν θα γνωρίζει φραγμούς ή τεμαχισμούς. Φρονώ ότι εάν χρειασθεί αυτό θα μας το διδάξει η ίδια η πολύπλευρη κρίση του πολιτισμού μας.  
 
Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι, αυτό που πολύ συχνά επιζητούν εναγώνια οι πάσχοντες από τον θεράποντα, είναι το αληθινό ενδιαφέρον και η ανθρώπι­νη ποιότητά του. Και το επιζητούν δυστυχώς ακόμη και εις βάρος της οποι­ασ­δήποτε επάρκειας γνώσεων. Η υπερβολική εξειδίκευση του ιατρικού κό­σμου έχει λειτουργήσει αρνητικά και έχει κομματιάσει την ανθρώπινη ύπα­ρξη που συχνά ξεχνά να την συναρμολογήσει ξανά. Αυτό είναι το πρίσμα ιδεών κάτω από το οποίο κινείται συχνά ο ασθενής στους εναλλακτικούς χώρους για να συναντήσει τον θεράποντά του. Ποιος άραγε θα μπορούσε να κρίνει την όποια επιλογή του;
 
Όπως ειπώθηκε και προηγούμενα η Ομοιοπαθητική σήμερα, αναπτυσσό­μενη μέσα σε έναν πολιτισμό που βρίσκεται σε βαθιά κρίση, για να ανταπο­κριθεί στο πραγματικά τεράστιο έργο που την περιμένει, έχει κατεπείγουσα ανάγκη από λειτουργούς που θα μπορούν να την υπηρετούν ουσιαστικά. Πολλοί την θεωρούν ένα δύσκολο σύστημα και δεν έχουν άδικο. Τα προ­απαιτούμενά της είναι πολλά. Μιλώντας ψυχολογικά το ιδανικό θα ήταν να την υπηρετούν άτομα τα οποία πρωταρχικά θα έχουν αναλύσει επί χρόνια και ολοκληρώσει σε κάποιο βαθμό τα ασυνείδητα περιεχόμενά τους και επομένως θα μπορούν να επικοινωνούν με τους ασθενείς τους σε ένα βαθύ επίπεδο κατανόησης.
 
Ζητούμε πολλά; Δεν νομίζω. Εξάλλου την ψυχολογική ολοκλήρωση κάποιου επιπέδου πρέπει να την έχει ας πούμε ο ψυχαναλυτής, άρα γιατί όχι και ο ομοιοπαθητικός. Επίσης πολλά από τα ζητήματα υγείας έχουν τη ρίζα τους στο νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο του ασθενούς οπότε το να μπορεί ο θεράπων να λειτουργεί εκεί είναι εντελώς απαραίτητο. Δεν μας αρέσει να βλέπουμε την αδιόρατη στον απλοϊκό και συντεχνιακό νου, αλλά ωστόσο υπαρκτή τάση υποβάθμισης της Ομοιοπαθητικής σε έναν στείρο μηχανικισμό.
 
Τι άλλο θα χρειαζόταν; Περισσότερη καρδιά, λιγότερος νους, καθώς και μια πολύ καλή δυνατότητα πραγματικά ανθρώπινης επικοινωνίας, που βέ­βαια δεν την έχουν όλοι. Όταν υπάρχουν αυτά τα δύσκολα να κατακτηθούν προαπαιτούμενα, τότε τα λοιπά ουσιαστικά επιστημονικά εφόδια, με την κα­τάλληλη προσπάθεια σίγουρα μπορούν να ενσωματωθούν.
 
Ένα τέτοιο άτομο πολύ πιθανά θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν πραγ­ματικά πολύ καλό ομοιοπαθητικό. Τότε επίσης μπορεί να επιτελεσθούν ση­μαντικές θεραπείες και να γίνουν ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις. Η επιστη­μονική κατάρτιση σίγουρα επιζητείται, είναι απαραίτητη, είναι εκ των ουκ άνευ, αλλά όμως δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο. Το πρώτιστο προαπαι­τούμενο είναι η ανθρώπινη ποιότητα. Μήπως στην πορεία κάπου το ξεχά­σαμε;  
 
Η Ομοιοπαθητική ακόμη θα πρέπει τάχιστα να αναβαθμιστεί και όχι να εκφυλιστεί εξαιτίας διαφόρων θλιβερών φαινομένων που φαίνεται ότι την κατατρέχουν. Στα χρόνια που έρχονται, όσοι την αγαπούμε αληθινά, ευελπιστούμε να την δούμε να αναπτύσσεται μαζί με τις άλλες εναλλακτικές ή συμπληρωμα­τικές θεραπευτικές μεθόδους, ως ένα ολιστικό θεραπευτικό κίνημα με ευρεία απήχηση στην κοινωνία, με αληθινό όραμα προσφοράς επάνω σε ουμανιστι­κές αρχές, σε μια ανοικτή κοινωνία επικοινωνίας, με δημοκρατική ελευθερία στο δικαίωμα στη θεραπεία και στην πρόσβαση στη γνώση.
 
Επίσης θα πρέπει να χτιστούν διάφοροι δίαυλοι και γέφυρες επικοινωνίας και μια μεγάλη ουσιαστική συζήτηση για την Ομοιοπαθητική να αναπτυχθεί με έναν αληθινά πολιτισμένο τρόπο, με ουσιαστικά και κυρίως ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ επι­χειρήματα ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσα στην ελληνική κοι­νωνία. Το κοινό βλέπει και κρίνει καθημερινά. Και όταν έχει σωστή πληρο­φόρηση και όχι παραπληροφόρηση κρίνει καλά. Συχνά είναι πολύ περισσό­τερο ώριμο από όσο νομίζουμε.
 
Ακόμη οι αληθινά άξιοι και προικισμένοι θεράποντες – και όχι απλά οι ό­ποιοι επαγγελματίες - θα πρέπει να έχουν την δική τους ευκαιρία, δηλαδή να σταθούν και να προσφέρουν δίπλα στους πραγματικά άξιους από τους πα­λιούς. Ως κοινωνία δεν θα πρέπει να τους στερηθούμε. Αυτά τα μικρά άστρα ας αφιερωθούν στην υπηρεσία του πάσχοντος συνανθρώπου, ας βοηθήσουν στην δημιουργία ενός φωτεινότερου αύριο και το έργο τους δεν θα το σκεπάσει η σκόνη.
 
Για συμμετοχές στα σεμινάρια, παραγγελίες βιβλίων Ομοιοπαθητικής ή για θεραπευτικές συνεδρίες Ομοιοπαθητικής στις οποίες προίσταται ο Λύσανδρος Μυγιάκης σε συνεργασία με την ιατρική του ομάδα, επικοινωνήστε στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» στα τηλέφωνα:
210 – 76 43 963 και 6978 – 87 59 28
 
 

 

Πίσω
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
  Άρθρα Περισσότερα
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΒΑΤΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΗΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΦΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ: ΜΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  Νέα Προϊόντα Περισσότερα
Banner Δεξί 1
  Προτείνουμε για Εσάς Περισσότερα
Banner Δεξί 2
bright6
bright7
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.