Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΘΡΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English Russian
Αναζήτηση
 
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Αποστολές & επιστροφές
Όροι ασφάλειας
Όροι χρήσεως
Cookies
Προστασία προσωπικών δεδομένων
bleft3
bleft4
bleft7
bleft8
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Το παρόν κείμενο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα «HOLISTIC LIFE» τον Μάρτιο του 2006.
 
Ο συγγραφέας του άρθρου και ομοιοπαθητικός ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ (DIHom., Fellow BIHom.) είναι επίσης συγγραφέας 12 βιβλίων Ομοιοπαθητικής. Ανάμεσά τους είναι και το 1300 σελίδων βιβλίο αναφοράς «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ», με το οποίο ήδη εργάζονται καθημερινά εκατοντάδες Έλληνες ομοιοπαθητικοί. Έχει δημιουργήσει τον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» και τις εκδόσεις Ομοιοπαθητικής ALTER-SIMILIA με περισσότερα από 60 βιβλία και CD-ROMs Ομοιοπαθητικής.
Οι πληροφορίες του άρθρου αποτελούν μέρος των σεμιναρίων Ομοιοπαθητικής του Λύσανδρου Μυγιάκη στα οποία τα θέματα αναλύονται πολύ περισσότερο, με δοσολογίες, προτεινόμενες δυναμοποιήσεις κλπ.
 
Εδώ κι αρκετά χρόνια πολλοί νέοι άνθρωποι ένθερμοι, γεμάτοι με ειλι­κρινές ενδιαφέρον και αγωνία για μάθηση ρωτούν πως μπορούν να μελετή­σουν την Ομοιοπαθητική. Για πολύ καιρό η απάντηση δεν ήταν εύκολη. Σή­μερα ωστόσο οι δυνατό­τητες είναι πολύ περισσότερες από παλιά. Τα τελευ­ταία χρόνια βλέπουμε να αναπτύσσεται μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα στην Ομοιοπαθητική και όσοι την έχουν υπηρετήσει πολύπλευρα επί δεκαετίες χαίρονται ιδιαίτερα γι’ αυτό.
 
Η μέχρι πρόσφατα σχετική ανυπαρξία σοβαρών ποιοτικών εκδόσεων Ομοιοπαθητικής στην ελληνι­κή γλώσσα υπήρξε για χρόνια μια μεγάλη τροχο­πέδη για την ουσιαστικότερη και ταχύτερη ανάπτυξή της. Ωστόσο με την δημιουργία των εκδόσεων Ομοιοπαθητικής ALTER-SIMILIA, βλέπουμε πολύ εν­διαφέρουσες εξελίξεις και σε αυτό το ζήτημα.
 
Στο παρόν άρθρο θα προτείνουμε ορισμένα βιβλία για μελέτη σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν το δρόμο τους στην Ομοιοπαθητική, να χαρούν με τη γνώση της,  και μετά με μια περισσότερο συστηματική εκπαί­δευση – με αυτές που ήδη προσφέρονται στον ελληνικό χώρο - να προσφέ­ρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους συνανθρώπους μας.
 
Το ζήτημα της εκπαίδευσης σε οποιονδήποτε τομέα γνώσης είναι μεγάλο. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι σε ότι αφορά την Ομοιοπαθητική ήδη γίνο­νται πράγματα κι ελπίζουμε ότι θα γίνουν ακόμη περισσότερα ώστε να εν­θαρρυνθούν οι νέοι κυρίως άνθρωποι να εκπαι­δευτούν σοβαρά και υπεύθυ­να σε αυτήν.
 
Αρχικά στο παρόν πρόγραμμα μελέτης, προτείνεται το διάβασμα ορισμένων απλών αλλά κατατοπιστικών βιβλίων. Οι εκδόσεις ALTER-SIMILIA διαθέτουν ήδη δεκάδες βιβλία σε ανθρώπους που τους ενδια­φέρει η πολύπλευρη ενη­μέρωση ή και σοβαρή εκμάθηση της Ομοιοπαθητικής. Μερικοί κυριολεκτικά ρουφούν τη γνώση της. Ευελπιστούμε ότι ορισμένοι από αυτούς θα εξελι­χθούν σε άξιους αυριανούς υπη­ρέ­τες της. Εάν είστε καινούριος αρχικά μελετήστε:
 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.
Πρόκειται για ένα απλό βιβλίο που απαντά σε δεκάδες ερωτήσεις που ρωτούν καθημερινά οι άνθρωποι για την Ομοιοπαθητική. Αυτά που θέλαμε να μάθουμε για την Ομοιοπαθητική αλλά δεν είχαμε κάποιον να μας πει.
 
ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ.
Είναι μια επιτομή επιλεγμένων κειμένων του μεγάλου Αμερικάνου δάσκα­λου JamesTylerKent. To βιβλίο αυτό περιέχει 33 κεφάλαια με ταξινομημέ­νες πληροφορίες για διάφορα ζητήματα της Ομοιοπαθητικής.
 
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ.
Αυτό το βιβλίο που έγραψε ο μεγάλος Άγγλος ομοιοπαθητικός GibsonMiller και κατόπιν το συμπλήρωσε με τις σημειώσεις του ο Kent έχει τη δική του αξία για τον προσεκτικό μελετητή. 21 κεφάλαια με διάφορα ζητήματα.
 
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
Εδώ έχουμε το εντελώς απαραίτητο βιβλίο για τον αρχάριο. Περιέχει πολλά ζητήματα από αυτά που προκύπτουν καθημερινά και που έχουν ανά­γκη πρώτων βοηθειών. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, γραμμένες απλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κι από τον μη ειδικό.
 
Η ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Αυτό είναι το βιβλίο αναφοράς για το πώς θα πρέπει να λαμβάνεται το ο­μοιοπαθητικό ιστορικό. Περιέχει τις παραγράφους για τη λήψη του ιστορικού από το «Όργανον της Τέ­χνης της Θεραπείας», που συνέγραψε ο ιδρυτής της Ομοιοπαθητικής Σ. Χάνεμαν. Επίσης έχει και κείμενα άλλων τεσσάρων μεγά­λων ομοιο­παθητι­κών, δηλαδή του Clarke, του Nash, του Gunavante και του DiwanHarishChand για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Τέλος περιέχει και ένα πλήρες ερωτηματολόγιο για τη σωστή λήψη του ιστορικού.
 
ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΦΑΡ­ΜΑΚΕΙΑ.
Εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και σπάνιας ποιότητας επιλογή κει­μένων σχετικά με ασθένειες και με το τι χορηγούσαν συχνά σε αυτές οι με­γάλοι δάσκαλοι της Ομοιοπαθητικής. Για την συγγραφή του ερευνήθηκαν προσεκτικά επί χρόνια από την αγγλική γλώσσα εκατοντάδες τόμοι καλής Ομοιο­παθητικής. Είναι ένα σπάνιο διεθνώς βιβλίο γραμμένο για τον σπουδα­στή, τον ομοιοπα­θητικό ή τον φαρμακοποιό Ομοιοπαθητικής.
 
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ.
 Ένα βιβλίο γραμμένο από το σημαντικό Άγγλο δάσκαλο της Ομοιοπα­θητικής, D. Borland. Το ζήτημα της γρίπης είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Περι­γρά­φονται οι εικόνες των συχνότερα χορηγούμενων ομοιοπαθητικών φαρμά­κων στη γρίπη. Ένα βιβλίο για να αρχίσετε να βλέπετε πως χορηγούνται τα όμοια φάρμακα.
 
Για συμμετοχές στα σεμινάρια, παραγγελίες βιβλίων Ομοιοπαθητικής ή για θεραπευτικές συνεδρίες Ομοιοπαθητικής στις οποίες προίσταται ο Λύσανδρος Μυγιάκης σε συνεργασία με την ιατρική του ομάδα, επικοινωνήστε στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» στα τηλέφωνα:
210 – 76 43 963 και 6978 – 87 59 28
 
 
Πίσω
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
  Άρθρα Περισσότερα
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΒΑΤΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΗΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΦΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ: ΜΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  Νέα Προϊόντα Περισσότερα
Banner Δεξί 1
  Προτείνουμε για Εσάς Περισσότερα
Banner Δεξί 2
bright6
bright7
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.