Πάνω Frame
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΘΡΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English Russian
Αναζήτηση
 
Κατηγορίες
Πληροφορίες
Αποστολές & επιστροφές
Όροι ασφάλειας
Όροι χρήσεως
Cookies
Προστασία προσωπικών δεδομένων
bleft3
bleft4
bleft7
bleft8
 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Ο συγγραφέας του άρθρου και ομοιοπαθητικός ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ (DIHom., Fellow BIHom.) είναι επίσης συγγραφέας 12 βιβλίων Ομοιοπαθητικής. Ανάμεσά τους είναι και το 1300 σελίδων βιβλίο αναφοράς «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ», με το οποίο ήδη εργάζονται καθημερινά εκατοντάδες Έλληνες ομοιοπαθητικοί. Έχει δημιουργήσει τον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» και τις εκδόσεις Ομοιοπαθητικής ALTER-SIMILIA με περισσότερα από 60 βιβλία και CD-ROMs Ομοιοπαθητικής.
Οι πληροφορίες του άρθρου αποτελούν μέρος των σεμιναρίων Ομοιοπαθητικής του Λύσανδρου Μυγιάκη στα οποία τα θέματα αναλύονται πολύ περισσότερο, με δοσολογίες, προτεινόμενες δυναμοποιήσεις κλπ.
  
Η Ομοιοπαθητική είναι η επιστήμη και τέχνη της λεπτομέρειας. Δύσκολα βρίσκουμε ανάμεσα στις θεραπευτικές τέχνες κάποια που να την ξεπερνά στην αναζήτηση και αξιοποίηση των λεπτομερών συμπτωμάτων του ασθε­νούς. Εκεί βρίσκεται η δυσκολία αλλά και η ομορφιά της.
 
Αφού ληφθεί προσεκτικά ένα λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς στη συ­νέχεια θα πρέπει να αξιολογηθούν εξίσου προσεκτικά τα συμπτώματα προ­κειμένου να γίνει η σωστή επιλογή του όμοιου φαρμάκου. Σωστά έχει ειπω­θεί ότι οι δύο κολώνες της Ομοιοπαθητικής είναι αυτά τα δύο ζητήματα. Ο ομοιοπαθητικός οφείλει να τα κατέχει πάρα πολύ καλά, διαφορετικά τα απο­τελέσματα της εργασίας του θα είναι περιορισμένα. Ούτε είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι υπάρχει ένας δήθεν σύντομος δρόμος προς την επάρκεια ή την τελειότητα, γιατί κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει σε κανένα τομέα της ζωής. Η διαδικασία της επιστημονικής γνώσης είναι πάντα επίμοχθη. Όσοι πιστεύουν διαφορετικά καλύτερα θα είναι να μην ασχοληθούν με την Ομοιοπαθητική. Αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί διεθνώς διάφορες θεωρίες που για αρκετούς φαντάζουν ότι αποτελούν τον εύκολο δρόμο. Κανένας δεν θα προχωρήσει ουσιαστικά σε αυτές ή όπου αλλού εάν πρώτα δεν κατέχει καλά την θεωρία και πράξη της κλασσικής ομοιοπαθητικής που δίδαξαν όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοί της.
 
Μπορεί κάποιος να γεμίζει σελίδες επί σελίδων με τα συμπτώματα του ασθε­νούς, αλλά μόνο όταν μάθει σωστά το ζήτημα της σωστής αξιολόγησης των συμπτωμάτων θα κάνει σωστό θεραπευτικό έργο. Ο σπουδαστής πρέπει να διδαχθεί σωστά την τεχνική.
 
Στον χρόνιο ασθενή, δηλαδή στον ασθενή με χρόνια προβλήματα υγείας θα πρέπει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα ιδιόμορφα και έντονα εκφρασμένα νοητικά συμπτώματα, στα γενικά (generals) συμπτώματα δηλαδή σε όσα αφορούν το σύνολο του οργανισμού, στα συμπτώματα που αφορούν τον ύ­πνο, την σεξουαλικότητα, την εμμηνόρροια της γυναίκας, τις τροφικές προ­τιμήσεις, απέχθειες δυσανεξίες. Από εκατό ή διακόσια συμπτώματα ο ομοιο­παθητικός θα επεξεργασθεί το περιστατικό αναλύοντας περίπου 15 ή 20.
 
Αυτό συνήθως γίνεται με επίμοχθη εργασία με την βοήθεια του Reper­tory(Συμπτωματολόγιο). Σε πολλές περιπτώσεις το Repertory είναι εκ των ουκ άνευ της Ομοιο­παθητικής. Και παρόλο που ο υπογράφων το παρόν άρθρο αφιέρωσε χιλιάδες ώρες εργασίας για να συγγράψει το 1300 σελίδων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ», συμβουλευόμενος δε­κάδες αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας, συνιστά σε όλους να έχουν μια σειρά από τα καλύτερα και γνωστότερα Repertories του είδους.
 
Μερικές φορές γίνεται και η ερώτηση ποιο είναι το καλύτερο repertory. Κάτι τέτοιο όμως δεν υπάρχει. Το καθένα έχει γραφτεί κάτω από μια ορισμένη οπτική γωνία για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες και με διαδοχικές εκδόσεις μέσα στα χρόνια που το βελτιώνουν. Το θα γίνει και με το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ». Μέσα στα χρόνια αποκτά κανείς δεκάδες διαφορετικά Repertories και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σοβαρά την Ομοιοπαθη­τική.
 
Δεν έχει κάποιος ελπίδα να γίνει καλός ομοιοπαθητικός μόνο με δύο τρία βιβλία ή με μερικές σημειώσεις, έστω κι αν τα έχουν συγγράψει οι καλύτεροι δάσκαλοι και συγγραφείς. Ας μην διστάζει να εμπλουτίζει όποτε μπορεί την βιβλιοθήκη του με καλά ομοιοπαθητικά βιβλία. Επίσης ας επιδιώκει να παρακολουθεί διάφορες ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια Ομοιοπαθητικής και κυρίως ας μελετάει διαρκώς.
 
Ακόμη όμως κι αν κάποιος έχει δεκάδες Repertories αυτό δεν επιλύει αναγκα­στικά όλα τα προβλήματα επιλογής του όμοιου φαρμάκου, αφού υπάρχουν ορισμένα περιστατικά που για την επιλογή του όμοιου το Repertory δεν βοηθά και πολύ. Αυτά είναι τα περιστατικά στα οποία πρέπει να χορηγηθεί φάρμακο σε επίπεδο αι­τιολογίας. Επίσης υπάρχουν φάρμακα που δεν έχουν “αποδειχθεί” (proved) πλήρως κι επομένως με το Repertory δεν θα τα βρούμε να επιλέγονται συ­χνά παρόλη την πιθανή αξία τους για κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό.
 
Με άλλα λόγια πριν από οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε μια πολύ καλή γνώση της τεχνικής και της θεωρίας της Ομοιοπαθητικής. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν διδάσκεται σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι όσοι ενδιαφέρονται να ε­φαρμόσουν σωστή Ομοιοπαθητική θα πρέπει να προετοι­μασθούν για μακροχρόνια μελέτη.
 
Ένα άλλο λάθος που κάνουν μερικοί σπουδαστές είναι να βιάζονται να εφαρμόσουν πέρα από τις δυνατότητές τους. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, παρόλο που σε κάποιο βαθμό είναι κατανοητό. Η γνώση συσσωρεύεται σιγά σιγά και το ίδιο αργά έρχονται και τα όμορφα αποτελέσματά της. Ας ξεκινήσει κάποιος πρώτα με περιστατικά πρώτων βοηθειών, κι αργότερα έχοντας την κατάλληλη καθο­δήγηση ας συνεχίσει με πιο ουσιαστικά ζητήματα.
 
Υπάρχουν και κάποιο άλλοι που στηρίζονται από την αρχή στις τεχνολογικές ευκολίες της εποχής μας. Τα προγράμματα (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών στον τομέα της Ομοιοπαθητικής τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ωστόσο για τον αρχάριο αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Πρέπει να περάσει αρκετός καιρός με καλή εκπαίδευση πριν ο σπουδαστής μπορέσει να γίνει ικανός να εργάζε­ται επωφελώς για τον ασθενή με αυτά.
 
Δεν είναι ψέμα ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα (software) θα δώσει αποτέλε­σμα ανάλογα με τα στοιχεία που εισάγουμε σε αυτό. Η Ομοιοπαθητική δεν αποτελεί την εξαίρεση. Υπάρχουν ομοιοπαθητικοί που μέσα από μια τέτοια διαδικασία που γίνεται πριν την ώρα της μπερδεύονται πολύ. Τα προγράμμα­τα ομοιοπαθητικού software δεν είναι παιχνίδι, όπως δεν είναι παιχνίδι κι οι ασθενείς. Κατά τα λοιπά υπάρχουν ορισμένα πολύ αξιόπιστα προγράμματα που συνιστώνται και τα οποία προσφέρουν πολλά σε όσους μάθουν να τα χειρίζονται σωστά.
 
Εκείνο όμως στο οποίο θα πρέπει κανείς να επιμείνει είναι η καλή, σταθερή μελέτη της Ομοιοπαθητικής. Επίσης η κατά το δυνατόν παρακολούθηση περιστατικών και δίπλα σε κάποιον άξιο ο­μοιοπαθητικό. Δεν έχουν όλοι αυτή την τύχη αν και το εύχομαι σε όλους. H «τύχη» όμως μπορεί να οικοδομηθεί με πολύ εργασία και αληθινή αφιέρωση που κάποια στιγμή μπορεί να φθάσει να εκτιμηθεί ανάλογα.
 
Σε τελικά ανάλυση όσοι ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση του συνανθρώπου τους στον τομέα της ουσιαστικής θεραπείας θα πρέπει ανα­γκαστικά να προσπαθήσουν περισσότερο.
 
Για συμμετοχές στα σεμινάρια, παραγγελίες βιβλίων Ομοιοπαθητικής ή για θεραπευτικές συνεδρίες Ομοιοπαθητικής στις οποίες προίσταται ο Λύσανδρος Μυγιάκης σε συνεργασία με την ιατρική του ομάδα, επικοινωνήστε στον «ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» στα τηλέφωνα: 210 – 76 43 963 και 6978 – 87 59 28.   
Πίσω
Εύρος Τιμών
Από:  Μέχρι:
  Άρθρα Περισσότερα
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΒΑΤΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΗΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΦΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ
ΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΨΥΧΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ: ΜΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ REPERTORY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  Νέα Προϊόντα Περισσότερα
Banner Δεξί 1
  Προτείνουμε για Εσάς Περισσότερα
Banner Δεξί 2
bright6
bright7
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.